98/GP-UBND
Chi tiết văn bản
98/GP-UBND
Cấp phép cho Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Quốc Hưng QT, địa chỉ tại: Số 59 Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Khu thương mại dịch vụ tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 09/08/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT839316604-8-20231691477387415_(giangld)(08.08.2023_17h19p57)_signed.pdf
 Trở về trang trước