119/GP-UBND
Chi tiết văn bản
119/GP-UBND
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Công ty Cổ phần Vận tải xây dựng và Sản xuất gạch ngói Mai Chữ
Ngày ban hành 23/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp119.signed.pdf
 Trở về trang trước