4867/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4867/QĐ-UBND
Bổ sung Cụm công nghiệp làng nghề Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc vào Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành 06/12/2018
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4867_signed.pdf
 Trở về trang trước