94/GP-UBND
Chi tiết văn bản
94/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa (có trụ sở tại số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của Nhà máy nước Hàm Rồng, tại phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/06/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT227690848-6-20211623726935359_(giangld)(16.06.2021_10h17p10)_signed.pdf
 Trở về trang trước