4859/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4859/QĐ-UBND
Cho phép Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác bến xe Thanh Hóa (trước đây là Công ty Cổ phần Bến xe khách Thanh Hóa) chuyển hình thức thuê đất để sử dụng vào mục đích Bến xe khách huyện Nga Sơn tại thị trấn Nga Sơn (trước đây là xã Nga Mỹ), huyện Nga Sơn
Ngày ban hành 11/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT813658206-11-20201605064028477_(quyennd)(11.11.2020_14h17p21)_signed.pdf
 Trở về trang trước