7210/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
7210/UBND-THKH
Kế hoạch kinh phí viện trợ dành cho Dự án Bệnh viện hữu nghị tỉnh Hủa Phăn năm 2023
Ngày ban hành 25/05/2023
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT326480341-5-20231684977618193_(hoangmc)(25.05.2023_16h24p00)_signed.pdf
 Trở về trang trước