6723/UBND-VX
Chi tiết văn bản
6723/UBND-VX
Triển khai thực hiện Công văn số 2462/BYT-DP ngày 10/5/2024 của Bộ Y tế.
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT161510970-5-20241715679084254_thihv_15-05-2024-08-02-23_signed.pdf
 Trở về trang trước