18560/UBND-NN
Chi tiết văn bản
18560/UBND-NN
Giao hướng dẫn thực hiện chính sách đền bù, hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất cho hộ nhận khoán khi thanh lý, chấm dứt hợp đồng giao khoán đất lâm nghiệp
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT141228348-11-20211637632983481_(tungct)(23.11.2021_16h55p51)_signed.pdf
 Trở về trang trước