192/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
192/QĐ-UBND
Gia hạn tiến độ sử dụng đất để Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Thống nhất hoàn thành đầu tư dự án xây dựng Trụ sở làm việc tại phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT202806998-1-20221641805492148tungct10.01.2022_16h48p52_giangld_11-01-2022-13-47-16_signed.pdf
 Trở về trang trước