4477/UBND-NN
Chi tiết văn bản
4477/UBND-NN
Giao tham mưu thực hiện Công văn số 1026/BKHCN-PC ngày 27/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT388660009-4-20241711960137487tungct01.04.2024_15h35p19_tungct_02-04-2024-10-29-49_signed.pdf
 Trở về trang trước