4358/UBND-VX
Chi tiết văn bản
4358/UBND-VX
Ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của hòa giải viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 01/04/2024
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT228774136-3-20241711703516197_(thihv)(29.03.2024_16h53p30)_signed.pdf
 Trở về trang trước