166/BC-UBND
Chi tiết văn bản
166/BC-UBND
Tình hình, kết quả kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017
Ngày ban hành 24/11/2017
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc166_signed.pdf
 Trở về trang trước