5297/UBND-VX
Chi tiết văn bản
5297/UBND-VX
Giao triển khai, thực hiện Văn bản hợp nhất số 1548/VBHN-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành 17/04/2024
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT65051539-4-20241713251715843_(thihv)(17.04.2024_07h25p47)_signed.pdf
 Trở về trang trước