702/UBND-NN
Chi tiết văn bản
702/UBND-NN
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng 36 đề nghị hướng dẫn thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất và điều chỉnh chủ trương đầu tư trong trường hợp tách doanh nghiệp tại xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân.
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT84645436-1-20221642087431481_(tungct)(13.01.2022_13h53p50)_signed.pdf
 Trở về trang trước