4435/UBND-NN
Chi tiết văn bản
4435/UBND-NN
Thực hiện Quyết định số 3870/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT173357095-4-20211617594331560_tungct_06-04-2021-16-06-25_signed.pdf
 Trở về trang trước