13759/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
13759/UBND-THKH
Chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT117540716-9-20231694660218160_tungdt_18-09-2023-06-41-18_signed.pdf
 Trở về trang trước