779/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
779/QĐ-UBND
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 23/02/2024
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT61520338-2-20241708593990436hieulv22.02.2024_16h39p40_liemmx_22-02-2024-21-41-24_signed.pdf
 Trở về trang trước