1813/QĐ-BCĐ
Chi tiết văn bản
1813/QĐ-BCĐ
Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Hành trình đỏ 2020
Ngày ban hành 21/05/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT194944436-5-20201590053449017_quyenpd_21-05-2020-23-49-08_signed.pdf
 Trở về trang trước