70/GP-UBND
Chi tiết văn bản
70/GP-UBND
Cấp phép cho Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân, địa chỉ tại Khu II, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT589729298-5-20241715681012566_giangld_15-05-2024-07-50-51_signed.pdf
 Trở về trang trước