14545/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14545/UBND-THKH
Thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
Ngày ban hành 30/09/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT879251990-9-20221664415402496truongnt29.09.2022_08h39p15_trangnt_30-09-2022-08-06-25_signed.pdf
 Trở về trang trước