3021/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3021/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần Lợn giống Dân Quyền
Ngày ban hành 30/07/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT326744417-7-20201595941779361_thinv_29-07-2020-22-30-04_signed.pdf
 Trở về trang trước