18562/UBND-NN
Chi tiết văn bản
18562/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị bổ sung các công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Quảng Xương
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT84205919-11-20211637642449933_(tungct)(23.11.2021_16h56p31)_signed.pdf
 Trở về trang trước