1932/UBND-CN
Chi tiết văn bản
1932/UBND-CN
UBND huyện Đông Sơn đề nghị triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phục vụ tái định cư cho dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hoá.
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT363083858-2-20241707205765309_hieulv_06-02-2024-22-24-14_signed.pdf
 Trở về trang trước