11394/UBND-NN
Chi tiết văn bản
11394/UBND-NN
Thực hiện Công văn số 1982/TĐC -TC ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT604174940-8-20221659491429746_(tungct)(04.08.2022_09h20p23)_signed.pdf
 Trở về trang trước