18639/UBND-NN
Chi tiết văn bản
18639/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị cho phép thực hiện các công trình, dự án và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hàng năm, thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 25/11/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT337921937-11-20211637724327386_(tungct)(25.11.2021_08h17p36)_signed.pdf
 Trở về trang trước