14/CT-UBND
Chi tiết văn bản
14/CT-UBND
Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
Ngày ban hành 11/06/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT380018952-6-20211623232932293tungct09.06.2021_17h39p40_tuandm_11-06-2021-09-23-11_signed.pdf
 Trở về trang trước