682/UBND-CN
Chi tiết văn bản
682/UBND-CN
Giao tham mưu bố trí nguồn vốn dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã tư đường Hồ Chí Minh đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT581800015-1-20221641970789236_chiennv_13-01-2022-09-41-10_signed.pdf
 Trở về trang trước