711/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
711/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Yên Định.
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT438846282-2-20241707131746237_(giangld)(07.02.2024_11h23p12)_signed.pdf
 Trở về trang trước