971/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
971/QĐ-UBND
Thành lập Cụm công nghiệp số 2 thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 25/03/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT972993875-3-20211616546672886_liemmx_24-03-2021-20-22-24_signed.pdf
 Trở về trang trước