3233/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3233/QĐ-UBND
Giao đất cho UBND xã Hoằng Kim để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm y tế xã Hoằng Kim
Ngày ban hành 13/08/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3233.signed.pdf
 Trở về trang trước