4869/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4869/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu thị trấn Nga Sơn tại Tiểu khu 2, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Xuân Tùng
Ngày ban hành 06/12/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4869_signed.pdf
 Trở về trang trước