2624/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2624/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Đường giao thông thôn Vân Bình xã Cát Vân huyện Như Xuân
Ngày ban hành 02/08/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT569429680-8-20221659316384928_liemmx_01-08-2022-19-17-02_signed.pdf
 Trở về trang trước