7192/UBND-NN
Chi tiết văn bản
7192/UBND-NN
Triển khai Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
Ngày ban hành 25/05/2023
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT128281890-5-20231684988897947_(tungct)(25.05.2023_14h10p26)_signed.pdf
 Trở về trang trước