4390/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4390/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 15/10/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT392174943-10-20201602658672563_liemmx_15-10-2020-09-11-51_signed.pdf
 Trở về trang trước