13/2020/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
13/2020/QĐ-UBND
Quy định biện pháp thi hành Nghị quyết số 233/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 25/03/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm dq13.signed.pdf
 Trở về trang trước