45/GP-UBND
Chi tiết văn bản
45/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Hà Đông, huyện Hà Trung của Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung
Ngày ban hành 04/05/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT387371017-4-20231682501398513_(giangld)(04.05.2023_09h01p41)_signed.pdf
 Trở về trang trước