13758/UBND-CN
Chi tiết văn bản
13758/UBND-CN
Công ty cổ phần xây dựng Sông Mã số 2 đề nghị điều chỉnh cục bộ mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT888501808-9-20231694761588997_(hieulv)(18.09.2023_08h26p58)_signed.pdf
 Trở về trang trước