1741/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1741/QĐ-UBND
Phê duyệt nộp tiền trồng rừng thay thế và giao dự toán kinh phí trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Trạm đập đá vôi, trạm đập đất sét, bãi quay xe, bãi tập kết nguyên liệu phục vụ Nhà máy xi măng Đại Dương của Công ty Cổ phần Xi măng Đại Dương.
Ngày ban hành 23/05/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT217264570-5-20231684739749970_(giangld)(22.05.2023_17h56p36)_signed.pdf
 Trở về trang trước