8826/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8826/UBND-THKH
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp điện Minh Hưng tại Công văn số 31/VB-CTMH ngày 04/7/2019
Ngày ban hành 11/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8826_signed.pdf
 Trở về trang trước