3924/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3924/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung danh mục Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2019
Ngày ban hành 11/10/2018
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3924_signed.pdf
 Trở về trang trước