148/GP-UBND
Chi tiết văn bản
148/GP-UBND
Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển số 107/GP-UBND ngày 27/10/2022 (được sửa đổi tại Giấy phép nhận chìm ở biển số 131/GP-UBND ngày 12/12/2022) của UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn
Ngày ban hành 02/11/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT821608122-11-20231698807162779_giangld_01-11-2023-17-46-11_signed.pdf
 Trở về trang trước