10330/UBND-CN
Chi tiết văn bản
10330/UBND-CN
Tăng cường các biện pháp phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT155896076-7-20201596163903444_liemmx_31-07-2020-10-58-22_signed.pdf
 Trở về trang trước