628/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
628/QĐ-UBND
Bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Hà Long I, huyện Hà Trung, Cụm công nghiệp Cầu Quan, huyện Nông Cống và Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ, huyện Nông Cống và huyện Như Thanh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT139374999-2-20211613954425260trangnt22.02.2021_09h50p15_liemmx_22-02-2021-10-04-31_signed.pdf
 Trở về trang trước