121/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
121/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH IVORY Triệu Sơn Thanh Hóa, khai thác nguồn nước dưới đất phục vụ cho hoạt động của Nhà máy may
Ngày ban hành 09/01/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d121_signed.pdf
 Trở về trang trước