4859/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4859/QĐ-UBND
Phê duyệt Thiết kế đô thị dọc 2 bên Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Ba Gian, huyện Hoằng Hóa đến cầu Nguyệt Viên, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 01/12/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT858973054-11-20211638170621083trangnt01.12.2021_10h30p37_liemmx_01-12-2021-10-52-30_signed.pdf
 Trở về trang trước