4628/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4628/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở công nhân Khu công nghiệp Lễ Môn tại xã Quảng Hưng, TP Thanh Hóa của Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Hóa
Ngày ban hành 07/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4628.signed.pdf
 Trở về trang trước