4233/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4233/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hợp tác xã Chế biến lâm sản Quan Hóa
Ngày ban hành 07/10/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT652341441-10-20201601980074561chanth06.10.2020_17h34p23_thinv_07-10-2020-08-23-01_signed.pdf
 Trở về trang trước