4509/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4509/QĐ-UBND
Giao đất cho Ban Quản lý khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp thực hiện việc quản lý đất đai, giao lại đất, cho thuê đất theo chức năng, thẩm quyền quy định của pháp luật
Ngày ban hành 31/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4509.signed.pdf
 Trở về trang trước