10853/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
10853/UBND-CNTT
Giao cung cấp số liệu biên soạn Sách Trắng về CNTT và Truyền thông Việt Nam năm 2021
Ngày ban hành 26/07/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT352561321-7-20211627037188074_(trangnt)(25.07.2021_14h53p57)_signed.pdf
 Trở về trang trước