496/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
496/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu và kinh doanh dịch vụ thương mại tại xã Định Liên và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Yên Định
Ngày ban hành 05/02/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT753091633-2-20211612318789264tungct04.02.2021_09h18p38_giangld_05-02-2021-14-37-16_signed.pdf
 Trở về trang trước